Företag

  • Vi vill uppmuntra företagsamhet, och stötta vid nyetableringar när detta behövs och stimulera till nyskapande.
  • Vårt uppdrag är att stödja värdefulla och berikande aktiviteter och kan även stå som anordnare.
  • Intresseföreningen skall fungera som ett forum för samverkan mellan olika grupper i samhället – näringsliv, föreningar och andra intressegrupper.
  • Föreningen kan också fungera som ett remissorgan till kommunala organ och andra instanser i frågor som berör orten.
  • Föreningen skall verka för en ökad marknadsföring av Gagnef.
  • Intresseföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning.

Såväl företag som föreningar kan bli medlemmar. Medlemmar har förslags- yttrande- och rösträtt i föreningen.

Du får din företagslogga på vår hemsida. 

Från och med 2016 är årsavgift för företag och föreningar 500 kronor/årligen.

För närmare information kontakta Birgitta Törne, 070-7245536