Höststädning 22 okt. 2016 vid älven!

Att göra vid Flottbroområdet hösten 2016

Datum: Lördag 22 okt kl 10-15 om det inte regnar. I så fall försöker vi den 23 okt eller en vecka senare.

Arbete på/vid bryggan

Trappan ner till bryggan är dålig och behöver förstärkas/lagas, vissa trappsteg är lösa och hela trappan behöver inoljas

En spång behöver byggas från trappen ut till bryggan

Hål bredvid bryggan behöver läggas igen med sten, märkduk plus ny jord

Ytor – gräs, sly, m.m.

Köpa bensin till gräsklipparen

Röja sly mellan cafét och trappan ner till båtbryggan

Klippa gräset, hela området inkl. nya parkeringsplatsen

Ta bort högar med grenar, sly o dyl. som lägges på majbrasan

Rensa bakom scenen, allt gammalt virke o stolpar på majbrasan

Gräva upp rötter på nya parkeringen, klippa gräset och röjning av sly

Ta bort gammal/trasig utrustning

Gamla soptunnor forslas bort då de inte används till något

Hål i vägen in till cafét behöver fyllas igen med grus/krossmjöl

Gräva upp flaggstångsfundamentet

Rensa förrådet ute vid vägen, en spis ska till soptippen

Snygga till/underhålla/skydda

Klippa häcken vid anslagstavlorna

Måla uthuset, fönster

Måla fönster cafét

Måla altan, golv och handikappsuppfart med Cuprinol el liknande (även baksidan)