Byordföranden

– tycker till

 

bild av Fredrik Granath

Fredrik Granath

Fredrik Granath Gråda Det vi skulle vilja ha hjälp med av er är den gatubelysning i byn och utmed asfaltsvägen samt fiberutbyggnaden.

bild av Gunnar Ösbergb

Gunnar Ösberg
Österfors

Gunnar Östberg Österfors Så här tycker vi i Österfors. Gagnefs Intresseförening skall verka som en sammanhållande länk för gemensamma intressen för byarna i den här delen av kommunen. Exempelvis barnomsorg, skola, äldrevård, fritidsaktiviteter, kommunikation och dagligvaruhandel. Gagnefs kyrka med verksamhet, Gamla Prostgården med Adelborgsmuseet, Minnestugan är också gemensamt för oss alla. Allt som är förutsättningar för att man skall kunna bo och verka i våra byar vare sig man är barnfamilj eller pensionär.

Sedan får varje by utveckla sin egen profil efter förmåga och intresse från bybor.

bild av Hans Ottosson

Hans Ottosson, Nora Tjärna

Hans Ottosson
Norra Tjärna

Anders Ahlgren

Anders Ahlgren, Södra Tjärna Vi har ett starkt önskemål att vi samordnar våra insatser för att få till bredband i denna delen av kommunen.

Andreas Nordstrom

Andreas Nordström
Gröntuv Fiberutvecklingen måste ta fart