Tävlingsformulär 2015

FORMULÄR TÄVLINGSFRÅGOR*

  1. Fungerar föreningen som remissorgan gentemot kommunen och andra myndigheter?

Ja Nej

  1. Är Gagnefs Intresseförening partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning

Ja Nej

 

  1. Ska föreningen verka för marknadsföring av Gagnef ?

Ja Nej

4. Hur mycket kostar att vara medlem i föreningen ? ________________

 

5. Vad får man som företagare som medlem i föreningen?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


 

6. Slogan för att vara i Gagnefs Intesseförening?:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


 

1:sta pris Fotografering av Gagnefs proffsfotograf Ragnar Nyberg värde 1.000 kronor

2:dra pris Ica Gagnef Nära värde 700 kronor

3:de pris Salong de chic värde 300 kronor

4:de pris Smak och Sensorik värde 250 kronor

5:te pris Söta systrar värde 150 kronor

Frågorna kan besvaras antingen på vår mailadress med ämnesrubriken ”Tävling”.

info@gagnefsintresse.se

eller skickas in till:

Gagnefs Intresseförening,

Ängsholsvägen 1

785 30 Gagnef, Märk kuveret ”Tävling”

Juryn för tävlingen består av Elisabeth Hultcrantz, Inger Lundsjö och Birgitta Törne.’
Svaret skall vara inlämnat senast 1 juli 2015, Vinstutdelningen sker onsdagen 15 juli kl 21.00 Då Agnes och Olle Lindberg spelar på Flottbrokvällen.