Senaste nytt 2023-04-19

Nu planerar vi för att fira Valborgsmässoafton 30 april och Nationaldagen 6 juni.

Årsmöte 2023 kommer att ske i Aktivitetshuset den 22 april kl 13-15 på Aktivitetshuset stora salen. Välkommen att delta! Fika serveras. Välkommen som blivande funktionär, det finns mycket att jobba med i föreningen som är kul!

 Program för 2023    Version 2.0              2023-04-19

Alla är välkomna till alla aktiviteter. Har du funderingar eller förslag på andra aktiviteter, så kontakta personerna nedan. Scenen är ledig för det mesta om du vill använda den för eget event!

April

3 måndag    kl 08:00 Öppet för att lägga fint trädgårdsavfall till Vårdkasen max diam. 12 cm

16 söndag   kl 13:00 Årsmöte på Aktivitetshuset, Ängsholsv. 1 och Teams

23 söndag   kl 10:00 Skötsel av Flottbroområdet, behov av åtgärder ska synas först

30 söndag   kl 19:30 Valborgsfirande med tal, musik och sång på Flottbroscenen och senare fyrverkeri och vårdkase. Brasan tänds kl 20. Fyrverkeri startar vid kl. 21. Eldning av kasen sker vid lämpligt väder, se Facebook, Visit Dalarna och hemsida.

Lennart Karlhagen leder Gagnefs kvinns- o manskör.

Talare för vårtalet är Nils Renman.

Därefter hälsar vi tillsammans in våren genom att hurra för Valborg!

Maj

6–7 lö-sö    kl 8-15 Arbete på Flottbroområdet inoljning av bryggor, röjning av sly mm.

10–21 lö-sö kl 8-15 Arbete på Flottbroområdet, iläggning av båtar mm. Inoljning av bryggor, bro, slogbod. Röjning och städning på Flottbroområdet. Medtag röjsåg, kratta, sekatör, traktor, fyrhjuling m.m. Föreningen bjuder på lunch.

Under maj månad – Arbete med komplettering av lekutrustning t.ex. gungor eller liknande

28 söndag   Preliminärt – Kosläpp i hagen

För året 2022:

Möten Årsmöte hölls i Aktivitetshuset den 27 mars. Till mötesordförande valdes Leif Malm och till sekreterare Birgitta Törne. Sex styrelsemöten har hållits under året.

Ledamöter: Övriga ledamöter är Tommy Åsell, Elisabeth Hultcrantz och Eva Hagman. Under årsmötet valdes också Eva Dahlkvist som suppleant.

Revisorer är Anders Ahlsén.

Valberedare Valberedare har saknats.

Medlemmar Antalet betalande medlemmar är ca 70 som är betydligt färre än året innan. Detta kan bero på att inbetalningsblanketter inte delats ut eller sänts till många. På hemsidan, Facebook och Messenger har vi många vänner som följer vårt arbete. Medlemsaviseringen har skett efter årsmötet då årsavgiften var fastställd.

Flottbrocaféet Föreningen har avtal med Tidlom AB för Flottbrocaféet vilket betyder att de har ett tydligt ansvar för att tex. tekniska installationer är korrekt utförda. En behörig elfirma har besiktigat anläggningen och redovisat brister som behöver åtgärdas. Arbete pågår med att åtgärda dessa.

Caféet har under 2022 varit öppet alla veckodagar med undantag för måndagar.

Flottbroområdet Området har betats av ungdjur. Området betesröjs av djurägaren och föreningen röjer sly och klipper gräs vid behov. Handledaren i backen upp mot Minnesstugan är reparerad.

Roddbåten Föreningens båt sjösattes. Flytvästar har förvarats i caféets förråd, men endast någon enstaka medlem har använt båten. Båtmotor har efterfrågats av någon medlem.

Valborgsmässofirandet skedde i god ordning. Musik spelades av Ann-Sofie Jonsson och John Mitchel med den äran. Ordförande, Birgitta Törne, hälsade alla välkomna. Tyvärr var en stor del av Gagnefs manskör sjuka så det blev ingen vårsång. Det kom mycket folk som spred ut sig på området. Borta vid kasen samlades många unga. Vid fiskdammen, där tog påsarna slut, vi hade 40 och det är svårt att förutse hur många som kommer. Ett ljudlöst fyrverkeri avfyrades och förhöjde kvällen. Välbesökt event är ett understatement! Bra kollekt!

Nationaldagsfirandet 6 juni Vackert väder. Talare var kommunalrådet Fredrik Jarl som höll ett mycket trevligt tal. Från torget vid Prostdammen samlades ekipagen med bilar och hästdragen vagn. De gick tillsammans ner efter Flottbrovägen. Många ville titta närmare på de två gamla bilarna.     Därefter spelade Ingemar Ihlis och son från scenen.

Föreningsaktiviteter Området städades i början av juni och inoljning av bryggor, bänkbord, bro i kohagen har skett. Bron har fått lutande självstängande grindar för att inte kvigorna ska gå på bron då de trampar sönder den. Ledstänger och golvbrädor har bytts ut eller reparerats. Åtta av båtplatsernas flytbojar är nya. Trappan vid caféet är nybyggd. Spången till betongbryggan är förstärkt och har nu också handledare. Flytbryggan längst i norr är nu förtöjd med rep och stålkedja dvs. den är rörlig i viss mån och den förra förtöjningen är skrotad.

Flottbrokvällar hade vi under 4 onsdagar med början av juli. Detta med artisterna Blue River med Torbjörn Fernkvist m fl, Besnaz, Rick Titrö, artist med många egna låtar och texter och slutligen Popnix som återigen framförde en trevlig reportoar. Vi hade bra väder, så nettot blev bra för föreningen.

Bommarna till båtplatserna togs upp i oktober av två båtägare och ordf. Det tar 30 minuter om man jobbar på!

Stigen uppifrån Minnesstugan används flitigt.

Andra event

I juli var Helinord och besökte oss för uppstigning med helikopter, det kom inte någon som ville flyga trots annonsering.

Fisketävlingen ordnades i den 4 augusti av Friluftsfrämjandet med nästan 40 deltagare.

Popnixkonsert planerades att ske 19 november i Lindberghallen. När orkestern kom uppdagades att hissen upp till andra våningen inte fungerade och med hänsyn till handikappade, måste hissen fungera. Snabbt togs en nödplan fram. Stig Norén tog kontakt med Sifferbo bystugas förvaltning som var positiv till att konserten hölls där istället. Detta föll väl ut, fika serverades och alla var nöjda. Det var ett 80-tal personer som bokat biljetter på VisitDalarna. I nöden prövas vännen, säger man ju!

Julmarknad hölls vid ICA Gagnefshallen den 10 december med 5 – 6 knallar, Räddningstjänsten visade upp sig. Marknadsstånd hyrdes av Mockfjärds Intresseförening. ICA sålde många kungs- och andra granar. Fiskdammen var uppskattad, en fiskare förvånades över att fisken var en fyrkantig låda med godis i!

Båtplatser Båtplatsavtal som tecknats, förlängs årsvis såvida de inte sägs upp innevarande år. Av 18 platser är tre upptagna, dels för föreningen och två för hedersmedlemmarna Allan Eriksson och Einar Hane. Resterande 15 st har kontrakt på platsen. Kontrakt för 2023 sänds ut i början av året. Inga platser är lediga 31 dec 2022.

P-platsen utanför gärdesgården fick nytt grusmaterial från Hellqvist grus. Nils Roos tog sin traktor med hyvel och körde ut gruset snyggt över hela planen. Leif och Birgitta deltog i arbetet.

Ekonomi Ekonomin är god, men vi har också eftersatt underhåll på t.ex. elsystemet mm. Antalet medlemmar behöver bli fler. Företagsmedlemmar kan kanske lockas att bidra mer.

En robotgräsklippare planeras att bli inhandlad för att sköta den mesta gräsklippningen. Ansökan om pengar ska göras 2023 till Gagnefs kommun för detta. Ytterligare bidrag kommer att bli aktuellt.

Samverkan Föreningen är medlem i Föreningen Aktivitetshuset och vi samverkar även med de lokala byföreningarna samt andra föreningsaktörer i området som Ottilia Adelsborgsmuséet, Hembygdsföreningen, Djurås intresseförening och ABF.

Tjärnsjöbads-sektionen

Under 2022 har följande åtgärder gjorts: Nya bryggor är utlagda och de gamla är sålda.

Under hela sommaren så var Tjärnsjöns vatten tjänligt och provtagning av badvattnet gjordes av Gagnefs kommun. Vi beslutar att pumpen är i drift under tidig sommar till sen höst och avstängd under vintern. På grund av pandemin så anordnades ingen allmän städdag vid Tjärnsjön.

Firandet av Valborg sista april 30 blev en succé. Mycket folk, vuxna och barn syntes överallt. Kl 20 tändes vårdkasen och den brann fint från början, lågorna sträckte sig rätt upp. Vi var beväpnade med vattenslang, krattor och hinkar med vatten. Innan vi tände, vätte vi ner marken runt Vårdkasen.

Det var härligt att se barnen som sprang upp och ner i backen upp emot Minnesstugan.

Fiskdammens fiskar tog slut alltför fort, vi hade 45 st bara. Men barnen tyckte det var spännande för fisken som satt på kroken gjorde motstånd så barnet fick kämpa lite.

Som tur var hade Tommy i caféet laddat med mängder med grillkorvar, bröd och dricka. Det gick åt som smör!

Alla är välkomna till alla aktiviteter! Har du funderingar eller förslag på andra aktiviteter, så kontakta någon av personerna längst ner på sidan. Scenen är för det mesta ledig om du vill använda den!

6 juni hade vi en procession som utgick från torget vid Prostdammen med två veteranbilar och en hästskjuts. Flaggor delades ut till barnen.

Vi håller till utomhus och tycker det är härligt att Corona-restriktionerna har släppts. Men tänk ändå på att närhet till andra människor kan sprida smitta oavsett vad smittan heter.

Våren och sommaren 2022

Valborgsfirandet återupptaogs söndag 30 april. Vi tände kasen kl 20, samt vårtal följt av underhållning kl 21. Vi räknar med mycket folk, vid vårdkasen, vid fiskdammen, vid korvgrillen och vid scenen.

Vi planerar en hel del åtgärder på flottbro-området under våren med slyröjning, allmän skötsel mm. Lekutrustning för barn har vi ekonomiskt utrymme för. Hör av dig om du vill vara med och skapa till Leif Malm 073-340 77 00.

Kvigorna kommer i slutet av maj och hagen är öppen för promenader. Öppna och stäng nogrannt. Tänk på att kvigorna som kommer dit, till en början är ovana med folk och hundar mm. Ja, de är ovana vid platsen framför allt. De är som bebisar och lär sig vartefter. Men de brukar vara skygga och dra sig undan från människor.

Du kan gå igenom från caféet upp till Minnestugan. Trappen är lagad, tack till Eva och Hans som ordnade med detta! Övre delen har fått förstärkt handledare.

Bryggan över utflödet från myren är nu justerad så att grindarna återigen fungerar så att de faller igen av sig själva. Kvigorna ska inte gå på bryggan, den riskerar att gå sönder då.

Hör av er till föreningen om ni har synpunkter på området! Ordf. 070-724 55 36

Flottbrokvällarna är tillbaka!

30 april (söndag) Valborgsfirande med start kl 19

6 juni Firande av svenska flaggans dag

5 juli (onsdag) kl. 19-21        Flottbrokväll Prel Blue från Falun, mångsidig musik, trevlig        

12 juli (onsdag) kl. 19-21                 Flottbrokväll Prel Billy Opel

19 juli (onsdag) kl. 19-21                 Flottbrokväll Prel Johan

26 juli (onsdag) kl. 19-21 Flottbrokväll Popnix Klassiskt från 30-talet till nutid

se (20+) Det händer i Gagnef | Facebook

Höst/Vinter 2022

2022-12-11 Julmarknaden lördag den 10 december fungerade bra med stor hjälp av ICA Gagnefshallen som hade tagit hem färdiga julgranar, både vanlig (röd) gran och kungsgran. Många stod i kö vid två-tiden för att få köpa. KL 14 började försäljningen och då var marknaden igång också.

Jumarknaden bestod av 7-8 knallar som hade satt upp sina varor i marknadsstånden som vi satt upp tidigare på dagen.

Det såldes hemgjorda smycken, kläder, fårskinn, böcker med innehåll om Gagnefs historia, träsaker, en fiskdamm var uppsatt där barnen tyckte att det var konstiga fiskar när som var små hus med godis i. Men kul hade de!

Dessvärre var det ganska kallt, åkarbrasor behövdes verkligen.

Så nu hoppas jag på ett fint Luciafirande och även jul och nyår. Ta hand om er! Var snälla mot andra. Så kommer ljuset tillbaka snart som vanligt!

Något som hänt i början av december är att nere på Flottbroområdet Dala Vatten och avfall har ett projekt på gång som syftar till att byta ut pumpstationen som står på området. Föreningen har inte fått information om att detta skulle ske, så personalen på caféet blev mycket orolig så strömmen slogs ut helt eller delvis. Efter vår reaktion fick vi beskedet att en elektriker skulle anlitas.

7 oktober fre 17-18                 Upptag av båtar och bommar, vintersäkra scenen med stag

10 december (lö) 14–18      Julmarknad i Gagnefs kyrkby vid ICA Gagnefshallen lördag den 10 december kl 14-18 december. Hör av dig om du vill vara knalle! Eller vara med och ordna. Birgitta Törne 070-7245536.

april/maj (lö-sö) 8–16        Städning av Flottbroområdet inför sommaren. Reparation/Utbyte av trappor, frivilliga kan höra av sig till Leif Malm 073-340 77 00 för att få veta mera.

OBS! ytterligare aktiviteter kan bli aktuella, av utomstående såväl som av medlemmar. Information kommer i största möjliga mån att finnas på sociala medier samt på vår hemsida.

Senaste nytt om vad som “Det händer i Gagnef” på Facebook har bra info.
Följ oss och gilla oss gärna där!


Kontaktinformation
Vi finns här: www.gagnefsintresse.se  samt på Facebook och Instagram: Gagnefs Intresseförening.
Mailadress till föreningen:

Kontaktpersoner för

Allmänna frågor/styrelsen:                         Elisabeth Hultcrantz              073-642 27 85

Flottbrocaféet, båtplatser, båtutlåning Tommy Åsell                070–618 30 91

Båtplatser, avtal:                     Birgitta Törne          070–724 55 36   

Sociala medier:                                      

Frågor flottbrokvällar/uppträdande:            Birgitta Törne          070–724 55 36