Ordföranden har ordet

Vårt verksamhetsår kan indelas i före och efter sommaren. På våren har vi årsmöte och planerar för aktiviteter på våren, sommaren och hösten/vintern.

I april är det mycket jobb inför Valborg den 30 april som vi firar med musik, tal och eldning av vårdkasen, allt nere vid scenen och caféet.

Söker du båtplats?  Hör av dig så ställer vi dig i kö.

Föreningen har en egen roddbåt som du som medlem får boka gratis för tiden 15 maj – 15 september. Det finns en pärm på caféet där man skriver in sin bokning.

Kommentera gärna eller häng med i diskussionen på Facebook.

På caféet serveras thaimat som lagas till direkt, dvs. direkt efter beställning samt fika.

Vi sköter och röjer marken på Flottbroområdet, det gör vi på våren och i september. Den gamla ishockeyarenan är omgjord till parkeringsplats för att rymma alla bilar som publiken har. Hagmarken betesröjs och under sommaren håller Österfors farm ett antal ungdjur där. Harris hästar har egen hage.

Hör av dig om du vill engagera dig i föreningen, delta i styrelsearbete eller annat.

Mail: gagnefsintresseforening@gmail.com

Välkommen att höra av dig!

Ordföranden