Arbetsgrupper

Det operativa arbetet i vår förening sker i arbetsgrupper där vi som har samma intresse driver utvecklingen av Gagnef framåt. Med Gagnef avses kyrkbyn och kringliggande byar som Väster- och Österfors, Nordbäck, Gagnefsbyn, Gröntuv, Moje, Tjärna, Gråda —har jag missat någon by?

Om du vill bidra eller har engagemang som kan driva en ny arbetsgrupp så kontakta oss. Vi annonserar på hemsidan, i Gagnefsbladet, på anslagstavlor och Facebook Sök på Gagnefsintresse och ”det händer i gagnef”.

Arbetet föreningen utför gäller bland annat :
 • Småbåtshamnen i Kyrkbyn
 • Flottbroområdet
 • Svenska flaggans dag 6/6 kl 18:30
 • Vård av byggnader, bryggor och markområdet
 • Vård av Tjärnsjön i Kyrkbyn via gruppen Tjärnsjöbaden
 • Vårda Solsheden i samarbete med Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga
 • Marknader, t ex Julmarknad vid ICA Gagnefshallen, mitten av december.
 • Valborgsfirande 30 april
 • Flottbrokvällar, underhållning från scenen vid älven, juli månad
 • Fisketävling i samarbete med Friluftsfrämjandet
 • Skötsel av Aktivitetshuset på Ängsholsvägen
 • Stöder fontänen i Prostdammen ihop med Börje Liss
 • Styrelsearbete i vår ideella förening, där verksamheten styrs och planeras.