Bli medlem!

Vill du bli medlem i föreningen
betala in medlemsavgiften på
bankgiro 5494-2487

Som medlem stöder du vår verksamhet som är att bevara Flottbroområdet som en trivsam plats att vistas på med fin utsikt över Dalälven och flottbron. En plats som både kropp och själ vill vara på!

Ange ditt namn och adress.

Du kan också skicka kontaktuppgifter till föreningens
epost: gagnefsintresseforening@gmail.com

Medlemsavgiften är 150 kr för ett hushåll och 500 kr för företag.

Som medlem får du 10% rabatt på Flottbrocaféet – säg till vid beställning!