Företag och marknadsgruppen

Marknadsgruppens syfte är att synliggöra och visualisera samt personifiera hela verksamheten och förtydliga projektägare samt påvisa en tydlig avsändare för alla typer av åtgärder inom föreningen. Detta är speciellt viktigt när informationsflödet i samhället i stort sker på samma sätt och vi därmed blir alltmer informationsresistenta.

Om
Vi vill sätta Gagnef på kartan, Varumärkesbygga Gagnef som den självklara bygden för såväl invånare som besökare.
Vision – Det skall alltid vara värt en resa till Gagnef!
Att Gagnef skall ge dig en känsla av härlig Livsmiljö.
Beskrivning
Vi vill sätta Gagnef på kartan, Varumärkesbygga Gagnef som den självklara bygden för såväl invånare som besökare och näringsverksamhet.
Det skall vara värt en resa att besöka och bo i Gagnef

Vision
Det skall alltid vara värt en resa till Gagnef!
Att Gagnef skall ge dig en känsla av härlig Livsmiljö.

Beskrivning
Gagnefs Intresseförening är en ideell samverkansorganisation som samlar primärt Invånarna tillsammans med Gagnefs kommun och näringslivet för att gemensamt utveckla och förvalta främst Norra delen av Gagnef. Vi tycker att Gagnef är en av Sveriges vackraste platser. Därför verkar vi för en vacker och trygg Livsmiljö.

 

Geografisk verksamhetsområde

Rälta, Heby, Djura i norr och med bland annat byarna Västerfors, Gräv, Gråda, Övre och nedre Tjärna, Ålkilen, Gröntuv, Gärdsholn, Väster och Österfors, Nordåker, Nordbäck, Gagnefsbyn, Kykbyn, Moje, Gruvan, Västtjärna mfl

Ekonomi
Föreningen bygger sin verksamhet främst på medlemsintäkter av hushåll men även av företag samt kulturbidrag och kollekt.
Många av evenemangen finansieras främst genom kollekt eller sponsring samt goodwill

Tidigare år då vi sökt medel för externa projekt även varit Dalaenergi, Handelsbanken, Gagnefs Bostäder, Svenska Kyrkan

Förvaltning och skötsel
Gagnefs Intresseförening förvaltar bl a Flottbro cafe & Restaurang på Flottbrovägen 1 med omgivande ängsmark och parkering.

Skötsel av slog bod med tillhörande grillplats och ved intill Dalälven. (Gåva från Lions)

Evenemang
Valborg, Flottbrokvällar,(Konsertunderhållning)

Småbåtshamn
Vi sköter även om SBH Småbåtshamnen i kyrkbyn med idag ca 20 båtplatser som på sikt kommer att utökas.

Julbelysning och sly borttagning
Julbelysningen på flera ställen i byn och sly borttagning mm.

Arbetsgrupper
Under styrelsen finns en rad av arbetsgrupper såsom SBH Småbåtshamnen i kyrkbyn, julmarknad, Valborg och Nyår.
Marknadsgruppen
Startade 2010 i försiktig skala med att ta fram en enkät till invånarna för att förstå vad man ville att Gagnefs Intresseförening skulle engagera sig i
Foldrar trycktes, utformning av utåtriktad verksamhet, hemsida, facebooksida, flaggor, affischer och vykort mm.

Marknadsgruppen skall även ta fram underlag för en attitydundersökning som skall vända sig till boende och företagare. 100 personer skall intervjuas i åldern 16 år och uppåt.

I samtliga arbetsgrupper och styrelsen är det ett 50 tal aktiva på något sätt i föreningen.

Förmåner
Du som är medlem i föreningen har 10% på all försäljning på Flottbro Cafeèt

Kontaktinformation:
För mer information om Gagnefs Intresseförening se vår hemsida www.gagnefsintresseforening.se

Facebook: Gagnefs Intresseförening
Samordnare Håkan A Sundberg 073-9921600

Ordförande: Birgitta Törne 070-7245536

Historia
Gagnefs Intresseförening bildades 1996 av Håkan Spännar

Styrelsens sammansättning 2017
Ordförande Birgitta Törne
Vice ordförande Ed Paulette
Suppleanter:
Ansvariga

Vi vill sätta Gagnef på kartan, genom att tillvarata medlemmarnas intressen, utveckla bygden till livskraftig

Vill du vara med i Marknadsgruppen och påverka livet i Gagnef, Stärka ditt CV eller kanske bara road av marknadsföring, kontakta:

Ansvarig är Håkan A Sundberg — Om du har tips kontakta mig! 073-9921600 eller
info@gagnefsintresse.se