Företag och marknader

Gruppens syfte är att synliggöra, visualisera samt personifiera hela föreningens verksamhet. Syftet är också att förtydliga projektägare samt påvisa en tydlig avsändare för alla typer av åtgärder inom föreningen.

Vi vill sätta Gagnef på kartan och varumärkesbygga Gagnef som den självklara bygden för såväl invånare som besökare och näringsverksamhet.

Vision – Det skall alltid vara värt att besöka och bo i Gagnef!
Gagnef skall ge dig en känsla av härlig livsmiljö.

Beskrivning
Gagnefs Intresseförening är en ideell samverkansorganisation som samlar primärt invånarna tillsammans med Gagnefs kommun och näringslivet för att gemensamt utveckla och förvalta främst Norra delen av Gagnef. Vi tycker att Gagnef är en av Sveriges vackraste platser. Därför verkar vi för en vacker och trygg livsmiljö.

Geografisk verksamhetsområde: Rälta, Heby, Djura i norr och med bland annat byarna Västerfors, Gräv, Gråda, Övre och nedre Tjärna, Ålkilen, Gröntuv, Gärdsholn, Väster och Österfors, Nordåker, Nordbäck, Gagnefsbyn, Kykbyn, Moje, Gruvan, Västtjärna mfl

Ekonomi
Föreningen bygger sin verksamhet på medlemsintäkter av hushåll eller företag samt kulturbidrag och kollekt.
Många av evenemangen finansieras genom kollekt eller sponsring samt goodwill.

Föreningen har också sökt medel för projekt med Dalaenergi, Handelsbanken, Gagnefs Bostäder och Svenska Kyrkan.

Förvaltning och skötsel
Gagnefs Intresseförening förvaltar bl a Flottbro cafe & Restaurang på Flottbrovägen 1 med omgivande ängsmark och parkering.

Skötsel av slogbod med tillhörande grillplats och ved intill Dalälven. (Gåva från Lions)

Trappa upp till Minnesstuga.

Julbelysningen på flera ställen i byn och slyborttagning mm.

Evenemang
Valborg, Flottbrokvällar, Konsertunderhållning.

Småbåtshamn
Vi sköter även om SBH Småbåtshamnen i kyrkbyn med idag ca 20 båtplatser.

Marknadsgruppen
Startade 2010 i försiktig skala med att ta fram en enkät till invånarna för att förstå vad man ville att Gagnefs Intresseförening skulle engagera sig i
Foldrar trycktes, utformning av utåtriktad verksamhet, hemsida, facebooksida, flaggor, affischer och vykort mm.

Förmåner
Du som är medlem i föreningen har 10% rabatt vid köp på Flottbro Cafeèt.

Kontaktinformation:
För mer information om Gagnefs Intresseförening se vår hemsida www.gagnefsintresseforening.se

Facebook: Gagnefs Intresseförening

Ordförande: Birgitta Törne 070-7245536

Vice ordförande: Ed Paulette

Historia
Gagnefs Intresseförening bildades 1996 av Håkan Spännar

info@gagnefsintresse.se