Föreningen Aktivitetshuset

Föreningen Aktivitetshuset med adress Ängsholsvägen 1, samordnar nyttor för föreningar och företag. Vårt medlemskapet ger tillgång till huset Aktivitetshuset, kopiator, fibernät, kök, stora och små konferensrum.

I mån av tillgång kan man hyra en lokal tillfälligt eller permanent. Administration av föreningar och företag blir smidigare genom kontakt med andra organisationer och deras erfarenheter. Kunskap och erfarenhet kan delas. Föreningarnas verksamheter kan samordnas och man kan lära av varandra. Föreningen Aktivitetshuset stödjer ungdomar och kvinnor i deras engagemang för ett bättre samhälle.

Bland de 13 medlemmarna är bl.a. Gagnefs vävstuga, Gagnefs fotoklubb, Friluftsfrämjandet, Gagnefs hembygdsförening, Gagnefs intresseförening, Gagnefs Modell- och Modulklubb, Kamratföreningen Dalälven, Miljöpartiet,  Gagnefs släktforskarförening och Olaus Laurentii Släktförening.

Friluftsfrämjandet flyttar snart till ICA-huset i Mockfjärd och deras lokal på mellanplanet används nu för förvaring av Gagnefskläder. Man ordnar också med försäljning av Gagnefskläder.

Nya medlemmar till Aktivitetshuset är välkomna! Vid intresse, kontakta ordföranden 2022 Susanne Naula 070-231 24 79, mail susanne.naula@gmail.com