Föreningen Aktivitetshuset

Föreningen Aktivitetshuset samordnar nyttor för föreningar och företag. Medlemskapet ger tillgång till huset Aktivitetshuset, kopiator, fibernät, kök, stora och små konferensrum.

I mån av tillgång kan man hyra en lokal. Administration av föreningar och företag blir smidigare genom kontakt med andra organisationer och deras erfarenheter. Kunskap och erfarenhet kan delas. Föreningarnas verksamheter kan samordnas och man kan lära av varandra. Föreningen Aktivitetshuset stödjer ungdomar och kvinnor i deras engagemang för ett bättre samhälle.

Medlemmar nu är Centerpartiet, Folkpartiet, Fotoklubben, Friluftsfrämjandet, Gagnefs hembygdsförening, Gagnefs intresseförening, Gagnefs Modell- och Modulklubb, Gröntuvs by- och vägsamfällighet, Kamratföreningen Dalälven, Miljöpartiet, Olaus Laurentii Släktförening och Vävstugan.

Nya medlemmar är välkomna!

Kontakta Susanne Naula 070-231 2479 eller Agneta Wallheden 0241-62628