Föreningen Aktivitetshuset

Föreningen Aktivitetshuset samordnar nyttor för föreningar och företag. Medlemskapet ger tillgång till huset Aktivitetshuset, kopiator, fibernät, kök, stora och små konferensrum.

I mån av tillgång kan man hyra en lokal tillfälligt eller permanent. Administration av föreningar och företag blir smidigare genom kontakt med andra organisationer och deras erfarenheter. Kunskap och erfarenhet kan delas. Föreningarnas verksamheter kan samordnas och man kan lära av varandra. Föreningen Aktivitetshuset stödjer ungdomar och kvinnor i deras engagemang för ett bättre samhälle.

Bland de 13 medlemmarna är bl.a. Gagnefs vävstuga, Gagnefs fotoklubb, Friluftsfrämjandet, Gagnefs hembygdsförening, Gagnefs intresseförening, Gagnefs Modell- och Modulklubb, Kamratföreningen Dalälven, Miljöpartiet,  Gagnefs släktforskarförening och Olaus Laurentii Släktförening.

Nya medlemmar är välkomna!

Kontakta ordföranden 2021 Susanne Naula 070-231 24 79, mail susanne.naula@gmail.com