Styrelsen Gagnefs Intresseförening

Ny styrelse ska väljas vid årsmötet 2019 , men består nu av:

Birgitta Törne, Ordförande 

Ed Paulette

Ed Paulette, vice Ordförande

             Marcus Backström ledamot

Tommy Åsell ledamot