Styrelsen Gagnefs Intresseförening

Ny styrelse väljs vid årsmöte i början av året och består nu av:

Birgitta Törne, ordförande

Tommy Åsell, ledamot

Elisabeth Hultcrantz, ledamot

                                                                            Eva Hagman, ledamot

Eva Dahlkvist, suppleant

                                                                              Leif Malm, suppleant