Styrelsen Gagnefs Intresseförening

Ny styrelse väljs vid årsmöte i början av åren och består nu av:

Birgitta Törne, ordförande 

    Jenny Bagge Anlind, ledamot

Tommy Åsell, ledamot

Elisabeth Hultcrantz, ledamot

                                                               Anne Ellingbö, ledamot, avgick i augusti

Håkan Sundberg, suppleant

                                                                          Inger Jansson, suppleant