Styrelsen Gagnefs Intresseförening

Styrelsen valdes vid årsmötet 2017 och består nu av:

Birgitta Törne, Ordförande 

Ed Paulette

Ed Paulette, vice Ordförande

Jesper Yvell, ledamot

             Marcus Backström ledamot

Tommy Åsell ledamot

 

Håkan Sundberg, suppleant

         Matilda Elgerud, suppleant