Styrelsen Gagnefs Intresseförening 2024

Ny styrelse väljs vid årsmöte i början av året och består nu av:

 

Hans Dahlkvist, ordförande

                                                             Christina Walles, vice ordförande

Tommy Åsell, kassör

                                                                  Eva Dahlkvist, sekreterare

                                                                   Eva Hagman, ledamot

                                                                 Bengt Andersson, ledamot         

                                                              Elisabeth Hultcrantz, suppleant

 

                                                    E-post: gagnefsintresseforening@gmail.com