Styrelsen Gagnefs Intresseförening

Ny styrelse ska väljas vid årsmötet 2020 , men består nu av:

Birgitta Törne, Ordförande 

Ed Paulette

Ed Paulette, vice Ordförande

          Jenny Bagge Anlind

Tommy Åsell ledamot

Aboud Alkhalaf

Nabil Sadour