Småbåtshamnen i kyrkbyn – SBH

 
Är du intresserad av båtplats under sommaren?

Föreningen har båtplatser till småbåtar, underhåller bryggorna och landgångarna.

Vi vill skapa en möjlighet till aktivt friluftsliv på älven med bra båtplatser till ett förmånligt pris.

Hyran är 450 kr per år om du deltar i arbetet med bryggor och en del annat, 700 kr utan arbete. I hyran ingår medlemskap i Gagnefs Intresseförening och du får 10% rabatt på förtäring på Flottbro Caféet.

Avgiften betalas i förskott på bankgiro 5494-2487.
Båtplatsen är tillgänglig mellan 15 maj och 15 oktober. Vid onormalt vattenstånd kan tiden ändras.
 
Gagnefs Intresseförening har inget ansvar för båtarnas säkerhet för brand, stöld, skadegörelse, och liknande.
Båtarna skall förtöjas i för och akter. Förtöjningar finns monterade i bryggan och på bommar.
Om ytterligare utrustning på bryggan önskas, utöver vad som redan finns, kan begäran om detta göras till föreningens styrelse : Gagnefs Intresseförening, Ängsholsvägen 1, 785 30 Gagnef
 
Är du intresserad av en båtplats? Kontakta Ordföranden Birgitta på 070-724 55 36 eller Tommy på Flottbrocaféet mobil 070-618 30 91 och meddela fullständigt namn, adress, mobilnummer samt mailadress, så blir du kontaktad.

Småbåtshamnen vid Flottbron – upptagning av bommar 20 st

Posted by on 2019-11-14 in Aktuellt, SBH | 0 comments

Nu 2020 i november är bommarna upptagna i småbåtshamnen. Momenten var att först plocka bort sprintarna som satt i bultarna. Två man lossade sedan bulten i varsin ände och lyfte upp utliggaren på bryggan och lade den på plats där. Bultar, muttrar och sprintar lades i den burk som förvaras i förrådet. Allt som allt tog det en halvtimme detta. Flera av flytkropparna är i dåligt skick och kommer att behöva ersättas. Men det tar vi 2021!

read more