Småbåtshamnen i kyrkbyn – SBH

Är du intresserad av båtplats under sommaren?

Föreningen har båtplatser till småbåtar, underhåller bryggorna och landgångarna.

Vi vill skapa en möjlighet till aktivt friluftsliv på älven med bra båtplatser till ett förmånligt pris.

Hyran är 450 kr per säsong. I hyran ingår medlemskap i Gagnefs Intresseförening och du får 10% rabatt på förtäring på Flottbro Caféet.

Avgiften betalas i förskott på bankgiro 5494-2487.
Båtplatsen är tillgänglig mellan 15 maj och 15 oktober. Vid onormalt vattenstånd kan tiden ändras.
Gagnefs Intresseförening har inget ansvar för båtarnas säkerhet för brand, stöld, skadegörelse, och liknande.
Båtarna skall förtöjas i för och akter. Förtöjningar finns monterade i bryggan och på bommar.
Om ytterligare utrustning på bryggan önskas, utöver vad som redan finns, kan begäran om detta göras till föreningens styrelse : Gagnefs Intresseförening, Ängsholsvägen 1, 785 30 Gagnef
Är du intresserad av en båtplats? Kontakta Tommy på Flottbrocaféet mobil 070-618 30 91 och meddela fullständigt namn, adress, mobilnummer samt mailadress.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.