Småbåtshamnen i kyrkbyn – SBH

Är du intresserad av båtplats till sommaren är det dags att visa intresse nu!

Vi arbetar för att tillse att det finns båtplatser till småbåtar, underhåll på bryggor och landgångar. Vi vill skapa en möjlighet till aktivt friluftsliv på älven med bra båtplatser till ett förmånligt pris.

Dags att boka båtplats inför 2019
Hyrekontrakt för båtplats vid småbåtsbrygga vid Flottbroområdet i Österdalälven, SBH= Småbåtshamnen i kyrkbyn
Hyresavgiften är 450 kr per år om man är aktiv och 700 kr om man är passiv med skötseln av båtplatserna. I avgiften ingår medlemsskap i Gagnefs Intresseförening och 10% rabatt på allt på Flottbro Caféet. Om du är över 75 år är avgiften 450 kronor
Avgiften betalas i förskott på bankgiro 5494-2487.
Båtplatsen är tillgänglig mellan 15 maj och 15 oktober. Vid onormalt vattenstånd kan tiden ändras.
Gagnefs Intresseförening har inget ansvar för båtarnas säkerhet för brand, stöld, skadegörelse, och liknande.
Båtarna skall förtöjas i för och akter. Förtöjningar finns monterade i bryggan och på bommar.
Om ytterligare utrustning på bryggan önskas, utöver vad som redan finns, kan begäran om detta göras till föreningens styrelse : Gagnefs Intresseförening, Ängsholsvägen 1, 785 30 Gagnef
Är du intresserad av en båtplats? Kontakta Gagnefs Intresseförening och meddela fullständigt namn, adress, mobilnummer samt mailadress. Ange om du vill vara aktiv eller passiv medlem.
Skriv till oss: info@gagnefsintresse.se

 

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.