Våra medlemmars synpunkter

Bilder av några av medlemar som intervjuas

Se flera medlemar och hela svaren nedan!

– om Gagnefs intresseförening

Frågor:

Hur vill du se Gagnef utvecklas?

Vad kan Gagnefs intresseförening göra för Gagnef?

bild av Olle Fritz

Olle Fritz

Olle Fritz: kårchef Räddningstjänsten Dala Mitt, brandman och egenföretagare:

”En spontan tanke är att kommunikationerna måste bli bättre! Dalarna och Gagnef erbjuder mycket livskvalitet som landskap och ort att bo i. Möjligheten att ta sig fysiskt mellan orter med buss, tåg och flyg och bör dock utvecklas för att locka hit folk som idag jobbar från bostaden och på mindre orter. Det skulle även underlätta för ungdomar som idag får lita till att föräldrar kan skjutsa. Den sista förändringen i busstrafiken känns inte direkt som ett skott i krysset. Skolungdomar har svårt att ”synka” resor mot skoltider, äldre har svårt att komma till apotek, vårdcentral och affärer. Jag brukar hämta ungdomar i Borlänge ibland på lördagkvällarna och ser vilken trafik det är i centrum när alla ska hem. Tänk om det gick bussar mot Rättvik, Hedemora och Falun vid midnatt på helgerna. Jag tror det skulle minska personbilstrafiken och underlätta betydligt. Jag tror att den här frågan berör stora delar av invånarna i bygden och att Gagnefs Intresseförening har kapacitet att ta upp frågan för att skapa utveckling”.

Bild av Elsa Spännar

Elsa Spännar

Elsa Spännar: ledamot i kyrkorådet, pensionär:

Önskar ett ”Blomsterprakt, VÄLKOMMEN TILL GAGNEF! intill vår del av Gagnef,

Kanske man kunde göra utföra en gemensam städdag, var och en städar sitt område/ sin bit av gatan t ex….

Här vill jag se Gagnefs Intresseförening vara med och påverka och vara aktiva i arbetet för att det skall drivas framöver.

Bild av Sofia Jarl

Sofia Jarl

Sofia Jarl, f d kommunalråd, Regionråd

Hur vill du se Gagnef utvecklas? Gagnefs kyrkby är en av våra vackra orter i Gagnefs kommun som har alla möjligheter att locka fler invånare och företag! Bland annat genom:

• En skola med framåtanda där man vågar gå före
• Ny förskola i privat regi ger fler förskoleplatser och valmöjlighet för föräldrar
• Nya bostäder byggs i stationssamhället
• Nytt demensboende och centrum för landets modernaste demensvård
• Trygghetsboende utifrån efterfrågan
• Ottilia Adelborgmuséet och stiftelsen Gagnefs Minnesstuga utvecklas med hjälp av föreningarna till en attraktiv destination i hjärtat av Dalarna
Kollektivtrafiken byggs successivt ut med lokala slingor
• Fortsatt stöd till de många föreningarna!
• Boendet för ensamkommande flyktingbarn skapar nya arbetstillfällen och möjligheter för internationella kulturutbyten
• Hitta attraktiva tomter som kan skapa inflyttning genom utveckling av bymiljöerna

Vad kan Gagnefs Intresseförening förslagsvis göra tycker du? Genom föreningslivet utvecklas människor och får därigenom möjlighet att ansvara för och påverka lokalsamhället. Detta är något som kommunen är vida känd för och som är en del av vår attraktivitet som bostadsort. Gagnefs intresseförening fyller här en viktig funktion som sammanhållande just i Gagnefs kyrkby! Intresseföreningens aktiviteter och arrangemang gör orten mer attraktiv för invånarna och företagen

Frida Henningsson

Frida Henningsson

Frida Henningsson:

 1. Det är nog inte så mycket jag vill ändra i Gagnef förutom kanske lite bättre busstider
 2. Jag vet inte vad intresseföreningen kan göra för att förbättra busstiderna

Anders Ahlgren

Anders Ahlgren

Anders Ahlgren: företagare och riksdagsledamot:

Fortsatt attraktiva byar att bo i.

Det förutsätter utbud av boende i olika former. Nu blir ju snart lägenheter klara, men vi borde också ha ett tydligt alternativ med attraktiva tomter för de som vill bygga egna hus.

Vi skall också ha en bra kollektivtrafik som ger goda möjligheter för de som jobbar och studerar på annan ort.

Vi skall också anstränga oss för att integrera ungdomar.

Kunna ansluta våra fastigheter till bredband/fiber. Ex. Moje by driver idag ett eget bredbandsnät.

Fullfölja GC-vägen från Monteliusgården till resecentrat.

Skulle gärna se att vi kan anvisa bra mark för industri och handel i anslutning till Rv70 exempelvis mellan ICA/Preem och Pizzerian.

Vi borde också ha ett stort årligt evenemang. Det skulle kunna sätta orten på kartan men också skapa sammanhållning genom att vi tillsammans fick ansvaret att genomföra aktiviteten. Tyckte att triatlon kunde gått att utveckla, men det finns säkert annat.

Ja, detta var några frågor som jag så här spontant tänker på.

Detta är alla frågor om jag tycker Intresseföreningen borde ägna sig mer eller mindre åt. Men skall jag prioritera så tycker jag föreningen skall lägga ner stort engagemang på bredbandet.

bild av Jakob Lundsjö

Jakob Lundsjö

Jacob Lundsjö:

 1. Ålderdomshemmet i kyrkbyn. Min farmor spenderade sina sista år där. Jag tror att de äldre skulle må bättre om det arrangerades mer ”aktiviteter” och tillställningar då den uppfattningen jag fått är att det inte händer så mycket på hemmet!
 2.  Jag är nöjd med Gagnefs Intresseförening som den fungerar nu

bild av Adam Swärd

Adam Swärd

Adam Swärd: designstuderande:

Jag skulle önska att det fanns något mer för unga i Gagnef, såsom t ex ett riktigt café. Allt här i Gagnef kretsar kring de som är i medel- till mogen ålder. Det är inte undra på att ungdomarna flyttar till storstäderna.

David Rönnegård

David Rönnegård

David Rönnegård: musiker:

Jag vill att Gagnef ska utvecklas mer för ungdomarna. Kommunen har ett slags tänk att ungdomarna i denna kommunen ska bara överleva tills dom blir vuxna sen när dom vill ha familj så finns alltid Gagnef i backspegeln. Det är också där jag tycker Gagnefs intresseförening kan hjälpa till. När jag som ungdom ville göra något för Gagnef fick jag ingen hjälp. Men då visste jag heller inte om intresseföreningen. Detta ska vara en plats för alla.

Ett sätt är att blanda in alla åldrar och egenskaper. Då blir det lättare för alla att öppna ögonen.

Ingemar Ihlis

Ingemar Ihlis

Ingemar Ihlis: musiker:

 1. Genom att slussarna förbi Gråda kraftverk äntligen skulle kunna bli verklighet, efter så många års utredande. Det finns säkerligen detaljerade förslag och ritningar som fortfarande är aktuella. Använd vargforskningspengar för byggnationen. (Om man kan få loss dem från staten). Räcker nog till alla slussar!
 2. I det här fallet: Försöka hitta ”kanaler” till beslutsfattare och pengar. För övrigt: Fortsätt som förut! Tack.

Bild av Mehasi Okubazghi

Mehasi Okubazghi

 1. Jag skulle vilja se mer företag och industrier vilket skulle göra att det vore lättare att få jobb för som bor här. Det är också många gamla så det vore bra om fler unga flyttade hit. Fler företag, en utökad skola samt fotbollsklubbar skulle kunna öppna upp möjligheter för fler unga att komma till Gagnef.
 2. Mer underhållning för ungdomar samt ungdomsföreningar, t ex gym, simning fotboll etc.

Jenny Rehn

Jenny Rehn

Jenny Rehn: projektledare:

 1. Jag skulle gärna vilja ha cykelväg mellan Gröntuv och Djurås för möjligheten att cykla söderut med barnen”, både för att handla eller bada i Nässjön utan att behöva ta bilen. I övrigt tycker jag att Gagnef är en toppen boendeort med bra basservice. Otroligt många aktiviteter finns det för både vuxna och barn vilket vi uppskattar och försöker ta del av. Ett starkt föreningsliv är viktigt!
 2. Bidra till utvecklingen av fiberanslutning även för oss som inte bor i tätbebyggt område”. En fråga som blir viktigt ur både inflyttar- och invånare-perspektiv. Sedan tycker jag att Flottbrokvällar och andra mötesplatser för oss som bor här är trevligt.

Rafaella Fontana

Rafaella Fontana

Raffaella Fontana: livsnjutare:

Jag skulle vilja se att Gagnef utvecklas till en plats där unga och gamla lär av varandra, där unga människor som flyttar hit, inte ses som ett hot utan en tillgång.

Jag skulle vilja se att vi möts på en mänsklig nivå, lägger åt sidan dömande, trångsynthet och istället hjälps åt”, lånar saker av varandra, bakar till de nya grannarna och välkomnar, uppmuntrar och omfamnar..

Jag skulle vilja se en levande by, där unga får lärdom kollektivt, där vi …vågar släppa iväg våra barn, där vi hjälper våra gamla över vägen, där någon spontant ställer ut en vacker blomsteranordning, för allas trevnad..

Jag skulle vilja se ett Gagnef som satsar på miljötänk , som visar att vi faktiskt handlar ekologiskt och att vi stödjer våra bönder runt omkring..

Jag kan drömma om ett Gagnef , där det går omkring människor på gatorna, där vi köper vårt bröd från lokalt bageri, där människor med kreativa ideer uppmuntras och får stöd.. Där vill jag leva, i just detta Gagnef.

Intresseföreningen fortsätter göra härliga , kreativa inslag i vardagen. Jag skulle verkligen tycka om mat och hantverks marknader, där människor som professionellt eller bara som hoppy, exempel vi bakar, säljer ostar, marmelader, mustning, egengjorda naturprodukter, läderhantverk, trä, vadsom .. Allt som gynnar uppslutning , kreativitet och enkelhet.

Bild av Are Boen Lauritzen

Are Boen Lauritzen

Are Bøen Lauritzen: fagottist i Dalasinfoniettan:

 1. Jag vill att Gagnef ska vara en kommun som tillgodoser allas behov. Det borde finnas aktiviteter för unga, äldre, flyktingar och andra som kan medverka till integration och att skapa samhörighet.
 2. Gagnef intresseförening kan anordna filosofi- och läskvällar, olika kurser i kyrkor och på fritidsgårdar, uppsökande verksamhet som konserter och teater på skolor och på äldreboenden etc.