Flottbrokvällar sommar

FLOTTBROKVÄLLAR SOMMAR  

Vår avsikt är att under 4 onsdagskvällar kl.19-21 med början onsdagen efter midsommar, ordna musikunderhållning på scenen vid Flottbrocaféet.

Det är oftast artister som är kända och uppskattade lokalt som uppträder. Särskilt program sätts upp på anslagstavlorna och annonseras i Gagnefsbladet och i Annonsbladet. Aktiviteterna sker med hjälp av bidrag från Gagnefs kommun.

Ansvarig är Ordförande Birgitta Törne

Vill du ordna eget arrangemang eller tillsammans med oss, hör av dig, scenen är ledig många kvällar!