Pressmeddelande-Organisationsöverskridande samarbete med flyktingförläggningen

Pressmeddelande-Organisationsöverskridande samarbete med flyktingförläggningen

Pressmeddelande
2015 04 23

Organisationsöverskridande samarbete mellan flyktingförläggningen Monteliusgården, tomtägare, en fårägare och Österforsgård.

”I norra Gagnef har privata aktörer, frivilliga- och offentliga organisationer tillsammans initierat ett organisationsöverskridande samarbete mellan flyktingförläggningen Monteliusgården, tomtägare, en fårägare och Österforsgård.
Gagnefs Intresseförening och Stiftelsen Gagnefs Minnestuga verkar nu för att få ett mer levande landskap i och kring flottbroområdet och hela Solsheden,
Vår gemensamma slogan är ”Så som det var förr!”.
Under våren kommer stängsel sättas upp av volontärer. Hästhagen som i många år funnits på flottbroområdet utökas med 2 hagar, en hage för kvigor och en för kor. Uppe på Solsheden, inne på Minnestugans gärdsgårdsinhängnade område, kommer får att vandra fritt i och kring härbren och fäbodar. Detta för att få ett mer levande landskap och även för att hålla områden rena från sly och buskage.
Under sommaren kommer ungdomar från Monteliusgården under 6 veckor vara verksamma med att rensa sly utmed den välbesökta älvstigen på flottbroområdet och över hela Solsheden. Alla som är verksamma kommer att vara iklädda neongula reflexvästar med budskapet ”Trivsel-glädje-engagemang”.
Gagnefs Intresseförening och Stiftelsen Gagnefs Minnesstuga är mycket glada över det kommande organisationsöverskridande samarbetet.

Gagnefs Intresseförening kommer under sommaren att skapa en fond för ytterligare utveckling av Flottbroområdet.

För närmare information kontakta:

Håkan A Sundberg, projektansvarig 073-9921600
Birgitta Törne, ordförande i Gagnefs Intresseförening 070-724 55 36,
Gagnefs Intresseförening, Lars Lindblom, vice ordförande och projektledare Stiftelsen Gagnefs Minnestuga 070-6771823,
Bengt Samuelsson, Österforsgård 070-7914249
Ronnie Lundström, föreståndare Monteliusgården 0241-15152,
Jan Mikaelsson, fåraherde 070-6700513 och
Liza Wiklund, Hästskjutsen 070-4817305

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *